dissabte, 16 de maig de 2015

PELS ALUMNES DE 4RT D'ESO.
A LA SEGUENT PRESENTACIÓ TROBAREU INFORMACIÓ DE LES NOVETATS DEL BATXILLERAT LOMQUE QUE ESTA PREVIST IMPLANTAR-SE EL CURS 15-16. PERÒ TAMBÉ HI TROBAREU INFORMACIÓ SOBRE L'ALTRA OPCIÓ ACADÈMICA  FORMACIÓ PROFESSIONAL

dijous, 19 de maig de 2011

divendres, 25 de març de 2011

ALUMNES DE TERCER D'ESO

Vos hem preparat un full on podeu veure la relació de les àrees troncals que heu de triar a 4rt.

 TRONCALS 4RT


FULL INFORMATIU PELS ALUMNES DE TERCER D’ESO
A 4RT d'ESO les assignatures troncals són les següents: (n’heu de triar tres)
Existeixen dues modalitats de matemàtiques: (n’han de triar una)
·         BIOLOGIA I GEOLOGIA
·         EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL
·         FÍSICA I QUÍMICA
·         INFORMÀTICA
·         LLATÍ
·         MÚSICA
·         SEGONA LLENGUA ESTRANGERA
·         TECNOLOGIA
MATEMÀTIQUES A
MATEMÀTIQUES BQUADRE DE LES ASSIGNATURES TRONCALS A 4RT DE L’ESO I LA SEVA RELACIÓ AMB POSTERIORS ESTUDIS.Amb l’objectiu d’ajudar-vos a triar vos recomanem les següents opcions: 


TRONCALS QUE ES RECOMANA TRIAR (tres de les següents)
MATEMÀTIQUES QUE ES RECOMANEN
PER CURSAR ELS BATXILLERATS/ CICLES GRAU MITJÀ
Biologia i geologia, Física i química, Tecnologia, Educació Plàstica, Segona llengua estrangera, Informàtica. Música. Llatí
Matemàtiques B
Batxillerat: Modalitat Ciències i tecnologia
Llatí, Informàtica, Segona llengua estrangera,
Educació Plàstica,Música,Biologia i geologia, Física i química,Tecnologia,
Matemàtiques B
Batxillerat : Modalitats humanitats i ciències socials
Música, Educació plàstica, Informàtica i segona llengua estrangera,Biologia i geologia, Física i química,Tecnologia.
Matemàtiques A
Batxillerat : Modalitat d’Arts.
Triar les àrees troncals que siguin més properes a la família professional que volem fer.
Matemàtiques A
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA